Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
29 May 2020 / 7 Syawal 1441
Tetapan

MUAT TURUN

Geran Dokumen
Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Garis Panduan

Manual MyGrant

Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)

Garis Panduan

Long Research Grant Scheme (LRGS)

Garis Panduan

Format Penulisan Kertas Konsep

Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)

Garis Panduan

Skim Geran Program Pemindahan Ilmu

Garis Panduan Industri

Borang Permohonan Industri

Borang KTP-Flagship Industri

Garis Panduan Komuniti

Borang Permohonan Komuniti

Borang KTP-Flagship Komuniti

Borang PPPI

UPNM.PPPI.001 - BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN BAHAN PAKAI HABIS/PERALATAN/ PERKHIDMATAN/KERJA PENYELIDIKAN

UPNM.PPPI.002 - BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK/ PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH

UPNM.PPPI.003 - BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PENERBITAN ARTIKEL

UPNM.PPPI.004 - BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN HONORARIUM /SAGUHATI

UPNM.PPPI.005 - BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN AKTIVITI LUAR (DALAM NEGARA)

UPNM.PPPI.006 - BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI PAMERAN DALAM NEGARA/LUAR NEGARA

UPNM.PPPI.007 - BORANG PERMOHONAN SANGKUTAN LUAR NEGARA ( bersama Lampiran A dan Lampiran B )

UPNM.PPPI.008 - BORANG PERMOHONAN PINDAAN AGIHAN PERUNTUKAN GERAN PENYELIDIKAN

UPNM.PPPI.009 - BORANG PERMOHONAN PERLANJUTAN GERAN PENYELIDIKAN

BORANG PERMOHONAN HARTA INTELEK

BORANG PERMOHONAN PASCA DOKTORAL

BORANG PENDAFTARAN PROJEK TANPA GERAN


Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS)

Garis Panduan

Borang Permohonan

Tarikh Kemaskini: 12 Julai 2019