Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 September 2021 / 10 Safar 1443
Tetapan

PERANAN CENTROP

PERANAN

Pusat ini ditubuhkan untuk menjalankan penyelidikan bagi meningkatkan kecekapan operasi pertahanan dan keselamatan melalui peningkatan keberkesanan peralatan dan prosedur serta anggota yang terlibat. Pengalaman, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi boleh dikongsikan dengan pelbagai agensi. Secara lebih terperinci, peranan Pusat Pentropikalan boleh disenaraikan seperti berikut:

  1. Membuat penyelidikan dan penerbitan dalam bidang pentropikalan.
  2. Melaksanakan ujian dan penilaian bagi peralatan yang digunakan oleh agensi pertahanan dan keselamatan.
  3. Menyediakan perkhidmatan rundingan kepada pelbagai pihak mengenai pentropikalan peralatan.
  4. Memperkasa modal insan dalam bidang pentropikalan.
  5. Mengkomersilkan harta intelek yang dihasilkan.
  6. Melaksanakan penyelidikan untuk membangunkan piawai tropikal.
  7. Menjadi pusat rujukan serantau pentropikalan.
Tarikh Kemaskini: 30 Mei 2019