Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
04 April 2020 / 11 Syaaban 1441
Tetapan

RANCANGAN AUDIT DALAM

Tahun 2020

Bil.

PTj

Tajuk Pengauditan

Audit Baru

1.

Jabatan Pendaftar dan Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi

Pengauditan Pengurusan Stor Pusat

2.

Akademi Kecergasan Pertahanan

Pemeriksaan Mengejut Panjar Wang Runcit

3.

Jabatan Pendaftar,

Jabatan Bendahari,

Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi; dan

Bahagian Governan & Perundangan

Semakan Pemakaian Pekeliling Kerajaan di UPNM

4.

Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim

Pengauditan Pengurusan Terimaan

5.

Pusat Cyber Security

Pengauditan Pengurusan Aset dan Inventori (Aset IT)

6.

Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pengauditan Penyelenggaraan Chiller dan Penghawa Dingin di UPNM

Audit Susulan

1.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Semakan khas tabung amanah kebajikan pelajar

2.

Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Pengauditan pengurusan sisa klinikal/ makmal

3.

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

Pengauditan pengurusan makmal komputer

4.

Bahagian Pengurusan Akademik

Pemeriksaan Mengejut Karnival Pendidikan Tinggi Negara

5.

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi & Jabatan Pendaftar

Pengauditan pengurusan keselamatan sistem aplikasi e-Kehadiran

6.

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Pengauditan pengurusan geran penyelidikan

7.

Fakulti Kejuruteraan

Pengauditan pengurusan kewangan

8.

Pusat Pengurusan Siswazah

Pengauditan pengurusan pelajar siswazah

Audit Khas

Sekiranya terdapat arahan khas, IAD akan memberi keutamaan kepada auditan khas tersebut dan mungkin akan terdapat rancangan audit yang perlu digugurkan bagi memberi laluan kepada auditan khas tersebut.

Tarikh Kemaskini: 27 Februari 2020