Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
26 June 2017 / 2 Syawal 1438
Tetapan

PENGENALAN

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK),
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia,
Kem Sungai Besi, 57000,
Sg. Besi, Kuala Lumpur

Kolonel Zulkefli bin Abdullah
Ketua Pegawai Maklumat
Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
No.Samb. : 4925
Emel: zulkefli@upnm.edu.my

___________________________________________________________________________________

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) telah ditubuhkan pada akhir tahun 2006 dan pada masa itu diletakkan di bawah Pentadbiran Canselori. Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) diwujudkan dengan tujuan utama untuk merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti Teknologi Maklumat yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraaan sistem aplikasi, pengurusan data, menyedia serta menyenggara perkakasan-perisian komputer, dan mengadakan latihan Teknologi Maklumat kepada kakitangan.

Tarikh Kemaskini: 03 November 2016