Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
17 September 2021 / 10 Safar 1443
Tetapan

PENGENALAN

Selari dengan falsafah, visi dan misi universiti sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bertaraf global, Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa adalah penting untuk merealisasikan wawasan tersebut dengan memberikan perkhidmatan yang cemerlang bersesuaian dengan keperluan pelanggan.

Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa bertanggungjawab menguruskan perkara-perkara yang tidak dipertanggungjawabkan atau dikendalikan oleh mana-mana bahagian atau pusat lain di universiti. Perkara-perkara yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan isu-isu hal ehwal korporat, jaringan industri dan perhubungan antarabangsa melalui kaedah perhubungan awam dan komunikasi yang cemerlang dan berkesan. Untuk mencapai matlamat tersebut, pendekatan melalui media cetak, elektronik, program-program universiti dan juga penerbitan adalah dilaksanakan.

Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa terbahagi kepada Pejabat Perkhidmatan Sokongan dan 5 Unit seperti berikut:

  1. Perkhidmatan Sokongan
  2. Unit Perhubungan Awam dan Perhubungan Antarabangsa
  3. Unit Korporat
  4. Unit Kreatif
  5. Unit Jaringan Industri
  6. Unit Pengurusan Kewangan
Tarikh Kemaskini: 05 Jun 2021