Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
22 October 2021 / 16 Rabiul Awal 1443
Tetapan

HAL EHWAL KORPORAT, JARINGAN INDUSTRI DAN PERHUBUN

  1. Bertanggungjawab mengurus dan mentadbir universiti berkaitan dengan urusan dalam negara dan antarabangsa.
  2. Bertanggungjawab memastikan hala tuju (Pelan Strategik) dan KPIs universiti adalah tepat dan menempati piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.
  3. Bertanggungjawab mengurus dan melancarkan urusan rasmi universiti.
  4. Bertanggungjawab memastikan kelancaran urusan protokol universiti.
  5. Bertanggungjawab memperkenalkan universiti sebagai sebuah IPTA ulung yang berteraskan akademik dan ketenteraan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.
  6. Bertanggungjawab mengurus lawatan rasmi dalam negara dan luar negara.
  7. Bertanggungjawab mengurus dan mengawal dokumentasi berkaitan hal-hal pentadbiran universiti dan hal-hal penerbitan universiti seperti Laporan Universiti, Diari, Buletin, Laman Web dan lain-lain.
Tarikh Kemaskini: 30 Jun 2011