Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
18 September 2019 / 18 Muharram 1441
Tetapan

UNIT PENGURUSAN KEWANGAN

Menguruskan perkara-perkara mengenai urusan kewangan merangkumi:

1. Menyelaras aktiviti syarikat universiti iaitu UPNM Business Centre Sdn. Bhd. dan berfungsi sebagai perhubung antara pihak syarikat dengan pihak universiti.
2. Membantu universiti dalam penjanaan pendapatan melalui aktiviti perniagaan syarikat universiti.
3. Mengurus cenderahati universiti termasuk mengenalpasti keperluan cenderahati, membuat perancangan dan perolehan, mengawalselia pengeluaran, penyimpanan, merekod dan mengemaskini stok cenderahati.

Tarikh Kemaskini: 03 Oktober 2017