YBhg. Lt Jen Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Canselor, UPNM bersama Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, TNC (Akademik & Antarabangsa), UPNM serta barisan-barisan Pengurusan Tertinggi UPNM


Tarikh: 21 Oktober 2021

Tempat: Pejabat Antarabangsa (IO), Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa