Misi Pejabat Pendaftar adalah untuk menyediakan sumber manusia yang berkualiti, penyediaan kemudahan yang baik dan harmoni serta pengurusan akademik yang berkesan sejajar dengan misi UPNM.

Visi Pejabat Pendaftar adalah untuk menjadi entiti yang cemerlang dan berkualiti dengan memberikan perkhidmatan sumber manusia, kemudahan dan pengurusan akademik selaras dengan wawasan UPNM.

Peranan Pejabat Pendaftar adalah penting dalam menyediakan perkhidmatan am, keperluan dan kemudahan untuk semua kakitangan.

 

Objektif

  • Mengurus pelantikan, pengambilan saraan, kemajuan kerjaya dan disiplin staf berpandukan Perintah Am,   Pekeliling-pekeliling, Surat-surat Pekeliling serta lain-lain Arahan Kerajaan.
  • Merancang pelunjuran pelajar selaras dengan perancangan akademik dan dasar-dasar universiti.
  • Melaksanakan program pengurusan kualiti dan produktiviti yang berterusan bagi mewujudkan budaya kerja berkualiti di kalangan staf, selaras dengan Pekeliling –pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
  • Memastikan urusan pentadbiran dan operasi universiti dilaksanakan mengikut prosedur dan tadbir urus yang baik.
  • Memastikan dasar dan prosedur keselamatan dan perlindungan universiti secara terancang, sistematik, cekap dan berkesan.