1. Latar Belakang  
  Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan (JPP) ditubuhkan pada 1 Februari 2008 di mana ketika itu hanya diterajui oleh seorang Pengarah sahaja. JPP kemudiannya menerima pertambahan kemasukan kakitangan yang lain dari masa ke semasa bermula pada pertengahan bulan Mac 2008. Sehingga kini, JPP terdiri daripada empat puluh dua (42) orang kakitangan. Berikut merupakan senarai pengarah-pengarah di JPP:  
  Lt Kol Ir Shahrul bin Sahusi (Bersara) : 01 Jun 2015 - sekarang  
  Kol Prof Ir Dr Norazman bin Mohamad Nor (Bersara) : 17 Mac 2014 - 30 Mei 2015  
  Lt Kol Ir Baharul Razi bin Abu Hani (Bersara) : 01 Jun 2011 - 14 Mac 2014  
  Kapt Ir Neza bin Ismail (Bersara) : 01 oktober 2010 - 31 Mac 2011  
  Puan Shahida binti Jaafar : 01 Februari 2008 - 30 September 2010  
     
2. Fungsi  
  Berperanan sebagai sebuah jabatan yang komited untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan pengurusan projek dan penyelenggaraan fasiliti bagi memenuhi keperluan pelanggan dengan mengamalkan sistem penghantaran penyelenggaraan fasiliti universiti yang berkualiti.  
  Ini berdasarkan konsep Pengurusan Aset Komprehensif agar semua kemudahan dan fasiliti untuk pengajaran dan pembelajaran dapat digunapakai dan berfungsi dengan efektif dan efisen.  
  Selain dari itu, ianya juga berusaha untuk mempertingkatkan mutu kerja selaras dengan pengurusan jaminan kualiti MS ISO 9001:2015 disamping mempertingkatkan keberkesanannya dengan nilai-nilai murni dan etika profesional.  
     
3. Visi  
  Menyediakan infrastruktur fizikal dan persekitaran kampus yang selesa dan kondusif.  
     
4. Misi  
  Membangun, mengurus dan menyelenggara bangunan, infrastruktur dan fasiliti dengan efektif.  
     
5. Objektif  
  Merancang pembangunan, mengenalpasti skop kerja, menyediakan rekabentuk dan dokumen tender yang memenuhi dan menepati keperluan pelanggan.  
  Menyelia dan menyiapkan projek dalam tempoh, kos dan kualiti yang ditetapkan.  
  Menguruskan aset, kemudahan dan fasiliti universiti supaya selamat dan kondusif untuk kegunaan warga kampus dan pelawat.  
  Membantu persediaan lojistik majlis rasmi universiti.  
     
6. Piagam Pelanggan  
  Memberikan khidmat yang berkualiti.  
  Memproses bayaran kepada pembekal dan kontraktor diurus dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum dikemukakan kepada Pejabat Bendahari.  
  Memastikan kawasan kampus bersih, ceria dan selesa.  
  Memastikan gangguan bekalan elektrik dipulihkan dalam masa dua (2) jam dari masa penerimaan aduan.  
  Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung, sistem kumbahan, lif, elektrik akan ambil tindakan dalam masa satu (1) hari. Tindakan pembaikan biasanya dalam tempoh satu (1) bulan.  
  Aduan pelanggan yang tidak tertakluk kepada pihak ketiga akan diselesaikan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh sah aduan diterima.  
     
   Aktiviti JPP boleh diakses melalui instagram JPP (upnm_jppofficial) https://instagram.com/upnm_jppofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=