Peranan Bahagian Perhubungan Korporat

Mengurus, merancang, memantau, mengawal selia hal ehwal perhubungan korporat universiti merangkumi Komunikasi dan Khidmat Komuniti (CSR).

 

Unit Komunikasi

 • Mengurus penjenamaan dan imej universiti melalui logo, cenderahati, video korporat, laman sesawang universiti.
 • Mengurus perhubungan korporat dalam lawatan.
 • Mengurus dan Kemaskini hebahan di Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial.
 • Mengurus, Memantau dan Kemaskini Isi Kandungan Laman Sesawang Universiti (Halaman Utama).
 • Hari Bersama Media.
 • Mengurus penerbitan video-video promosi UPNM.
 • Mengurus / Memastikan kelancaran hal ehwal berkaitan media bagi aktiviti UPNM.
 • Mengurus Penerbitan Akhbar / Kenyataan Akhbar / Sidang Media / Liputan Media.
 • Menyertai pameran/ expo dalam dan luar negara.
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

Unit Khidmat Komuniti

 • Bertindak dalam khidmat komuniti menerusi penglibatan seluruh warga kampus dengan bantuan dihulurkan universiti disasarkan kepada Komuniti Terfokus (Focused Community) dan Kejiranan (Neighborhood).
 • Komuniti yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan UPNM seperti Kementerian, Angkatan Tentera Malaysia (ATM), agensi-agensi keselamatan, industri pertahanan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), veteran serta alumni.
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.