Peranan Bahagian Keselamatan:

 

Bahagian Keselamatan bertangungjawab dalam menjaga hal ehwal keselamatan Universiti dan penguatkuasaan peraturan bagi memastikan persekitaran Universiti berada dalam keadaan aman selaras dengan visi dan misi Universiti.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Bahagian Keselamatan di 

https://ekeselamatan.upnm.edu.my