Peranan Unit Multimedia:

  • Membangunkan brosur/banner/bunting/signboard
  • Membangunkan Laman Sesawang universiti (Website)
  • Membangunkan Video Korporat universiti
  • Membangunkan Video Promosi universiti
  • Mengemaskini dan memantau Laman Sesawang Universiti (Website)
  • Fotografi
  • Videografi
  • Paparan Elektronik (TV Led/Digitalboard)
  • Terbitan bahan cetakan korporat