Peranan Bahagian Pentadbiran

Mengurus, merancang, memantau, mengawal selia hal ehwal pentadbiran Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) merangkumi aspek-aspek berikut:

 • Mengurus urusan pentadbiran pejabat PNC PJIPK
  • Merancang dan melaksana pelan perkembangan dan pentadbiran staf
  • Merancang pembangunan dan pengurusan sumber manusia staf
  • Merancang dan menyediakan prasarana dan kemudahan yang kondusif kepada staf
  • Mengurus hal ehwal pentadbiran seperti penilaian prestasi, disiplin, cuti, kehadiran dan yang lain-lain berkaitan
  • Mengurus hal ehwal pentadbiran menempati piawaian kualiti (ISO) yang ditetapkan (MS ISO 9001:2015)
  • Merancang peruntukan belanjawan tahunan/dwi-tahunan, “One-Off” dan Laporan Kewangan
  • Mentadbir dan memantau peruntukan belanjawan berkaitan perolehan dan menyemak akaun dari semasa ke semasa
  • Mentadbir hal ehwal Anti Rasuah dan Integriti serta Pengurusan Risiko
  • Mengawal selia aset alih dan aset tak alih
 • Mengumpul slaid pembentangan Naib Canselor (Taklimat Perkembangan Semasa Universiti) dari FPJB untuk mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 • Sekretariat utama Majlis Jamuan Hari Raya peringkat universiti
 • Menyediakan Kad Raya dan Sampul Duit Raya
 • Penyelaras Jawatankuasa Kerja Kad Jemputan, Backdrop, Banner, Bunting, Media, Publisiti dan Cenderahati sempena Istiadat Konvokesyen UPNM
 • Penyelaras Jawatankuasa Anugerah Kualiti PNC PJIPK
 • Penyediaan Laporan Tahunan UPNM
 • Rekod pengeluaran/kemasukan/perolehan (stok) Cenderahati UPNM
 • Memantau penyampaian maklumat/hebahan Laman sesawang UPNM
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa