Pejabat Pendaftar, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia beriltizam akan memberikan khidmat kepuasan pelanggan seperti di bawah ini:

  • Memastikan setiap Bahagian / Unit di Pejabat Pendaftar UPNM memberikan perkhidmatan yang terbaik serta memenuhi kepuasan pelanggannya
  • Memastikan setiap Bahagian / Unit di Pejabat Pendaftar UPNM mematuhi setiap Piagam Pelanggan yang dijanjikan kepada pelanggannya
  • Setiap Bahagian / Unit di Pejabat Pendaftar beriltizam akan memberikan khidmat yang terbaik kepada pelanggan dan merealisasikan misi dan visi Universiti