Laman Sesawang Penerbitan Atas Talian CDiSS Commentary

CDiSS Commentary merupakan satu platform yang menyediakan analisis secara menyeluruh dan komprehensif terhadap isu-isu terkini berkaitan pertahanan dan keselamatan di rantau ini. Ianya akan diterbitkan secara berkala yang mengumpulkan pandangan daripada pakar-pakar dari dalam dan luar UPNM berhubung isu-isu pertahanan dan keselamatan.

 

 https://cdisscommentary.upnm.edu.my