Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
25 February 2020 / 1 Rejab 1441
Tetapan

PENGENALAN

Sila ke laman baharu kami di cgs.upnm.edu.my

LATAR BELAKANG

Pusat Pengajian Siswazah pada asalnya ditubuhkan pada bulan Mei 2008 dengan nama Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Siswazah (PPPS). PPPS pada masa tersebut bertanggungjawab mengurus semua aktiviti penyelidikan yang dijalankan oleh staf akademik Universiti dan juga berperanan menguruskan permohonan pengajian peringkat siswazah iaitu Sarjana dan Doktor Falsafah. Walau bagaimanapun, melalui penstrukturan semula pejabat PPPS pada Jun 2010, Pusat Pengajian Siswazah (PPS) dan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) yang sedia ada beroperasi di bawah satu pusat, telah diasingkan kepada dua entiti berbeza. Pusat Pengajian Siswazah hanya memfokus kepada pengajian siswazah iaitu peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah sahaja.

MISI

Menawarkan program pengajian siswazah yang cemerlang dalam bidang pertahanan dan keselamatan selaras dengan misi UPNM

FALSAFAH

Sebagai sebuah pusat pengajian siswazah yang ulung yang berperanan khas mengeluarkan pemimpin masa depan yang menyerlah bukan sahaja dengan keupayaan fizikal tetapi juga dengan keupayaan intelek yang tinggi dari segi teori dan praktik dalam bidang pertahanan dan keselamatan.

Tarikh Kemaskini: 15 Ogos 2019