Aktivit akan memaparkan aktiviti-aktivit yang dijalankan di CTL sepanjang tahun.