Prof. Madya Dr. Mohd Taufik Bin Jusoh @ Tajudin

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)

Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad bin Razali TLDM (Bersara)

Brig Jen Prof. Datuk Dr. Haji Adnan bin Haji Abdullah

Prof. Dr. Aidy
bin Ali

Prof. Dr. Norhana binti Abdul Halim

Dekan
Fakulti Kejuruteraan

Dekan
Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Dekan
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

Dekan
Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah

Pengarah
Pusat Asasi Pertahanan

 

 

Prof. Dr. Jowati binti Juhary

Dr. Shahrulfadly bin Rustam

Lt Kol Prof. Madya Dr. S. Ananthan (Bersara) 

Prof. Dato’ Dr. Norhasni binti Zainal Abiddin

Kapt Prof. Madya Ahmad Zaidi bin Sulaiman (Bersara)

 

Pengarah
Pusat Bahasa

Pengarah
Akademi Kecergasan Pertahanan

Pengarah
Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

Pengarah Kanan
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pengarah Kanan
Hal Ehwal Pelajar

Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

 

 

Prof. Madya Mej Ir. Dr. Razali bin Abidin (Bersara)

 Kol Dato' Sofian bin Kamaruddin (Bersara)

 Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din

Lt Kol Hamzan bin Abdul Jamil (Bersara)

Lt Kol Prof. Madya (Ust) Dr. Hj. Daud bin Hj. Mohamed Salleh (Bersara)

Pengarah Kanan
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

Pengarah Kanan
Institut Penyelidikan Pertahanan (DRI)
  Merangkap Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT)

 Felo Kanan
Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Projek dan Perancangan Strategi

Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik

Pengarah
BahagianTeknologi Maklumat dan Komunikasi / CIO

 Pengarah
Pusat Islam

 

 

Prof. Madya Dr. Ummul Fahri Binti Abdul Rauf

 Prof. Madya Dr. Fakroul Ridzuan Bin Hashim

Prof. Dr. Adam Leong Kok Wey

Dr. Alinda binti Samsuri

 Dr. Hassan bin Mohamed

Kol Jamal Rodzi
bin Dahari (Bersara)

 Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data

 Pengarah

Penerbit UPNM

Pengarah
Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDiSS)

 Pengarah
Pusat Pengtropikalan (CENTROP)

Pengarah
Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital 

Pengarah
Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (CoMIHL) 

       

 

Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM

Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest @ Abd Shatar (Bersara)

Prof. Dr. Sayuti bin Ab Ghani

Kept Prof. Dr. Hj. Zulkifly bin Mat Radzi TLDM (Bersara)

Puan Sarina binti Abdul Rani

Kol Dr. Hj. Zahimi bin Hj. Zainol Abidin

Pengarah
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana (HADR)

Pengarah

Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF)

Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf

Pengarah
Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim

Pengarah
Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi

Pengarah
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional

 

 

 

 

 

 

Dr. Firdaus bin Baharuddin 

   
   

Ketua
Pusat Kesihatan UPNM