Prof. Dr. Aidy
bin Ali

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)

Prof. Madya Dr. Mohd Taufik bin Jusoh @ Tajudin

Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad bin Razali TLDM (Bersara)

Brig Jen Dr. Mohd Arshil bin Moideen

Prof. Ts. Dr. Norhana binti Abdul Halim

Dekan,
Pusat Pengajian Siswazah

Dekan,
Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Dekan,
Fakulti Kejuruteraan

Dekan,
Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

Dekan,
Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Pengarah,
Pusat Asasi Pertahanan

 

Prof. Dr. Jowati binti Juhary

Dr. Shahrulfadly bin Rustam

Lt Kol Prof. Madya Dr. S. Ananthan (Bersara) 

 Kapt Prof. Madya Ahmad Zaidi bin Sulaiman (Bersara)

Mej Jen Dato' Kwong Fook Weng (Bersara)

Mej Prof. Madya Ir. Dr. Hj. Razali bin Abidin (Bersara)

Pengarah,
Pusat Bahasa

Pengarah,
Akademi Kecergasan Pertahanan

Pengarah,
Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

Pengarah Kanan,
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Pengarah Kanan,
Pejabat Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat)

Pengarah,
Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT)

Prof. Dr. Hj. Hasan Al-Banna bin Mohamed

 Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din

(KOSONG)

Lt Kol Prof. Madya (Ust) Dr. Hj. Daud bin Hj. Mohamed Salleh (Bersara)

Prof. Madya Dr. Ummul Fahri binti Abdul Rauf

Prof. Madya Dr. Fakroul Ridzuan bin Hashim

Pengarah Kanan,
Bahagian Pengurusan Projek dan Perancangan Strategi

Merangkap menjalankan tugas Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi)

Pengarah,
Pusat Pembangunan Akademik

Pengarah / Ketua Pegawai Digital (CDO),
BahagianTeknologi Maklumat dan Komunikasi

Pengarah,
Pusat Islam

 Pengarah,
Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data

 Pengarah,
Penerbit UPNM

Prof. Dr. Adam Leong Kok Wey

Dr. Alinda binti Samsuri

Dr. Hassan bin Mohamed

Kol Jamal Rodzi
bin Dahari (Bersara)

Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM

Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest @ Abd Shatar (Bersara)

Pengarah,
Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDiSS)

Pengarah,
Pusat Pengtropikalan (CENTROP)

Pengarah,
Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital

Pengarah,
Pusat Wilayah Undang-Undang Tentera dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa (CoMIHL)

Pengarah,
Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana (HADR)

Pengarah,
Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia (CHEMDEF).

Merangkap Pengarah Kanan, Institut Penyelidikan Pertahanan (DRI)

Prof. Dr. Sayuti bin Ab Ghani

Kept Prof. Dr. Hj. Zulkifly bin Mat Radzi TLDM (Bersara)

Puan Sarina binti Abdul Rani

Kol Dr. Hj. Zahimi bin Hj. Zainol Abidin

Felo Utama Dato' Mohamad Akhtar bin Ahmad Zainudin

Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani bin Yahya

Pengarah,
Pusat Pengurusan Wakaf

Pengarah,
Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan Maritim

Pengarah,
Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi

Pengarah,
Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional

Pengarah,
Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan

Pengarah,
Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa

 

 

 

Dr. Mohd Fadhzil bin Zainol

Dr. Firdaus bin Baharuddin 

 

 

Pengarah,
Pusat Pengurusan Akademik dan Pengijazahan

Ketua,
Pusat Kesihatan UPNM