Pusat Pengurusan Wakaf Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (PPW UPNM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 16 Febuari 2017 melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti UPNM Bil 1/2017. Berperanan sebagai pemangkin kepada sumber kewangan universiti khasnya bagi keperluan pendidikan di UPNM. Surat kebenaran untuk membuat wakaf (Al-Mutawwali) oleh UPNM telah diperolehi pada 8 November 2018 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Seterusnya memorandum persefahaman Wakaf Pendidikan UPNMMAIWP(MOA) telah ditandatangani pada 13 Mac 2019 di Hotel Putra Kuala Lumpur. oleh YB Datuk Seri Dr. Mujahid Bin Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

 

 PUSAT PENGURUSAN WAKAF