KEBAWAH DULI YANG TERAMAT MULIA TENGKU MAHKOTA PAHANG TENGKU HASSANAL IBRAHIM ALAM SHAH IBNI AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN
AL-MUSTAFA BILLAH SHAH

 

YANG BERBAHAGIA LAKSAMANA TAN SRI DATO' SETIA (DR.) MOHD ANWAR BIN HAJI MOHD NOR (BERSARA)