Bahawa Kami,
Warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Menunaikan Tanggungjawab Kami
Kepada Agama, Bangsa Dan Negara
Menjunjung Cita-Cita Rukun Negara
Berpegang Teguh Kepada Teras
Perkhidmatan Cemerlang

Berikrar Akan
Berusaha Dengan Penuh Ketekunan Dan
Dedikasi, Ke Arah
Meningkatkan Kualiti Pendidikan Dan
Pengurusan Yang Berkualiti, Supaya
Keupayaan Dan Kecemerlangan Universiti
Disegani Dan Dihormati; Serta
Berazam Mengekalkan Prestasi
Kecemerlangan Dalam Apa Jua
Bidang Penyelidikan
Sebagai Pemangkin Kepada Industri
Pertahanan Negara
Dalam Mencapai Cita-Cita Dan
Wawasan Negara