Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan bertaraf tetap staf bukan akademik bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Pihak Universiti berharap dengan pelantikan ini dapat menaikkan semangat pegawai untuk berusaha dengan lebih gigih bagi mengharumkan lagi nama Universiti serta mempertingkatkan usaha ke arah kecemerlangan Universiti.
 
Pendaftar UPNM