UPNM Akan Mempertimbangkan Tuntutan Bayaran Balik Graduan

UPNM akan MEMPERTIMBANGKAN permulangan semula yuran serta bayaran yang berkaitan kepada graduan selaras dengan pengumuman penangguhan Istiadat Konvokesyen UPNM ke-11. Yuran dan bayaran adalah seperti berikut:

  1. Yuran konvokesyen dan deposit;

  2. Bayaran gambar konvokesyen (jika ada);

  3. Tuntutan tiket perjalanan yang sah (jika ada).

Perincian TUNTUTAN BAYARAN BALIK akan dikeluarkan pada 21 FEBRUARI 2022 (ISNIN) pada jam 12.00 tengah hari di laman sesawang https://konvokesyen.upnm.edu.my.

 

Bahagian Perhubungan Korporat
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
18 Februari 2022