Universiti Pertahanan Nasional Malaysia akan menganjurkan "14th International Conference on Humanities and Sosial Sciences" pada 19-20 Mei 2022 dengan kerjasama Prince of Songkhla University, Thailand, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan Universiti Sains Islam Malaysia.