Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada YB Senator Dato' Dr. Ahmad Masrizal bin Muhammad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi.