Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada YB Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi.