12 Julai 2023 - MBDA UK yang diketuai oleh Miss Emma Morris dan delegasinya Mr. Claudio Moreti, Mr. Hughes Regal dan Mr. Matt Edwards telah mengadakan perbincangan dengan pihak UPNM yang diketuai oleh YBhg Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Dato' Dr. Junaidah binti Kamarruddin dan staf JIPK, membangunkan program yang boleh dimanfaat secara bersama menerusi program offset. Kerjasama yang lebih erat diharapkan dapat menjamin kelestarian program-program akademik, penyelidikkan dan jaringan industri di UPNM.