Pejabat Pendaftar
Aras Bawah , Bangunan Canselori
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sg. Besi, 57000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603-9051 3400 Faks: 603-9058 1536

Laman Web: pendaftar.upnm.edu.my