Bahagian Education Malaysia (BEM), Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) telah mengadakan sesi libat urus ke Pejabat Antarabangsa (IO) bagi tujuan meningkatkan hubungan kerjasama, menyelaras isu-isu berkaitan pengurusan pelajar antarabangsa disamping bagi mendapatkan input/maklum balas yang telah diambil oleh pihak Universiti Awam (UA) terhadap hasil Program Libat Urus Terhadap Pengurusan Pelajar Antarabangsa di Universiti Awam 2019/2020


Tarikh : 25 Januari 2022

Tempat : Pejabat Antarabangsa (IO), PJAA, UPNM