Sesi taklimat ini diadakan kepada Universiti Awam dan IPT Swasta di Lembah Klang. Taklimat ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pelajar antarabangsa dan penggunaan Student Application Registration System (STARS) dengan lebih berkesan dan efisien.


Tarikh : 15 Julai 2023

Tempat : Auditorium, Tingkat 10, Menara TA One, Kuala Lumpur