MOTO

Mengejar Kecemerlangan Bahasa dan Komunikasi

 

 LOGO 

 

                                         

Logo UPNM  

-

Pusat Bahasa adalah di bawah pentadbiran UPNM
PB     -

Pusat Bahasa

Pusat Bahasa / Language Centre -

Dieja dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

est. 2008 -

Pusat Bahasa telah ditubuhkan pada tahun 2008

Warna Ungu -

Melambangkan kesungguhan Pusat Bahasa UPNM untuk melahirkan graduan yang berkeyakinan dan dedikasi dalam penghayatan bahasa dan komunikasi

Warna biru tua, merah dan biru muda -

Melambangkan warna tiga perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia

Pusar gelombang - Melambangkan hala tuju Pusat Bahasa dalam mencapai misi dan visi dengan semangat kental, kekuatan dan iltizam