1.  Pegawai Kadet di ALK, UPNM akan menerima latihan ketenteraan dan dinilai sebilang masa oleh jurulatih yang berkelayakkan mengikut kategori di bawah:

a. Ujian Kecergasan Asas (UKA).

b. Ujian Kemahiran Tempur (UKT).

c. Ujian Kelayakan dan Kemahiran Individu (UKKI).

d. Tempur Tanpa Senjata (TTS).

e. Sukan Ketenteraan.

f. Kualiti Kepimpinan.

g. Wakil Sukan.

h. Wakil Aktiviti.

i. Body Mass Index (BMI).