• Menguruskan permohonan dan pembaharuan visa pelajar dan pensyarah antarabangsa. 
  • Menyediakan perkhidmatan dalam menyelaraskan aktiviti pengantarabangsaan.
  • Mempromosikan produk-produk akademik UPNM di luar negara melalui kolaborasi bersama universiti tempatan dan antarabangsa.
  • Membina jaringan dan mengukuhkan hubungan antara UPNM dengan pihak-pihak berkepentingan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
  • Meningkatkan pengurusan strategik dan jenama UPNM di kaca mata industri akademia.