Peranan Unit Media Kreatif dan Produksi Penyiaran

• Mengurus laman sesawang UPNM.

• Mengurus penerbitan video korporat UPNM.

• Mengatur cenderahati berupa bahan bercetak seperti diari, kad jemputan, kad & sampul raya, kalendar dan takwim.

• Mengurus penerbitan diari, kalendar dan takwim.

• Mengurus penerbitan takwim.

• Mengurus penerbitan prospektus.

• Menguruskan penerbitan Laporan Tahunan.

• Perkhidmatan jurufoto, juruvideo dan arkib gambar.

• Perkhidmatan audio dan video.

• Perkhidmatan menyediakan banner/ bunting/ singboard dan sebagainya.