Peranan Unit Antarabangsa:

  • Menjalinkan hubungan Strategik antara Institusi Pengajian Tinggi/Agensi/Badan/ Organisasi luar negara
  • Menjalinkan kerjasama MoA/MoU dengan ASEAN dan antarabangsa.
  • Menjalinkan hubungan Strategik antara diplomasi dan atase-atase ketenteraan luar negara.
  • Menguruskan Lawatan antarabangsa termasuk Institusi Pengajian Tinggi/Agensi/Badan/ Organisasi termasuk Agensi/Badan/Organisasi/Institusi Pertahanan