Peranan Unit Komunikasi dan Khidmat Komuniti (CSR):

1. Komunikasi:

• Mengurus pengurusan / perhubungan pemegang taruh.

• Mengurus perhubungan korporat dalam lawatan

• Penjenamaan UPNM di Media Elektronik, Media Cetak dan Media Sosial

• Mengurus Portal Khidmat Komuniti UPNM.

• Mengurus UPNMTV

• Hari Bersama Media.

• Mengurus penerbitan video-video promosi UPNM.

 

2. Khidmat Komuniti (CSR):

• Bertindak dalam khidmat komuniti menerusi penglibatan seluruh warga kampus dengan bantuan dihulurkan universiti disasarkan kepada Komuniti Terfokus (Focused Community) dan Kejiranan (Neighborhood).

• Komuniti yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan UPNM seperti Kementerian, Angkatan Tentera Malaysia (ATM), agensi-agensi keselamatan, industri pertahanan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), veteran serta alumni.