OBJEKTIF

Pengurusan-Mengurus perlantikan, pengambilan saraan, kemajuan kerjaya dan disiplin staf berpandukan Perintah Am, Pekeliling-pekeliling, Surat-surat Pekeliling serta lain-lain Arahan Kerajaan

Perancangan-Merancang pelunjuran pelajar selaras dengan perancangan akademik dan dasar-dasar universiti.

Pelaksanaan-Melaksanakan program pengurusan kualiti dan produktiviti yang berterusan bagi mewujudkan budaya kerja berkualiti di kalangan staf, selaras dengan Pekeliling –pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

Prosedur-Memastikan urusan pentadbiran dan operasi universiti dilaksanakan mengikut prosedur dan tadbir urus yang baik.

Dasar-Memastikan dasar dan prosedur keselamatan dan perlindungan universiti secara terancang, sistematik, cekap dan berkesan.

 

VISI-Menjadi entiti yang cemerlang dengan memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan wawasan UPNM.

 

MISI-Memberikan perkhidmatan keselamatan selaras dengan pelan strategi universiti.

 

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memberikan perkhidmatan kaunter yang sentiasa cepat dan menepati kehendak pelanggan.
  2. Menjawab panggilan telefon secepat mungkin dan tidak lewat daripada 3 deringan.
  3. Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.
  4. Melahirkan anggota keselamatan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju.
  5. Menjadikan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang terkemuka melalui perkhidmatan keselamatan yang berkualiti.
  6. Memantapkan Sistem Keselamatan yang berkualiti, cekap dan berkesan, telus dan mesra pelanggan berteraskan nilai-nilai murni.
  7. Melaksanakan sesuatu kerja yang telah diamanahkan agar dapat dicapai dengan berkesan.