Tahun Tarikh Aktiviti
2023 15 Februari 2023 Sesi Taklimat Pengemaskinian Submodul, Myportfolio Melalui HRMIS Untuk Kakitangan
    Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan.