MISI

Untuk menerajui kecemerlangan akademik ke arah membangunkan Universiti Pertahanan perdana dalam bidang pendidikan, latihan ketenteraan dan penciptaan pengetahuan.

VISI

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bertanggungjawab untuk memimpin dan menyelaras dasar dan perkara-perkara berkaitan perancangan akademik untuk mencapai kecemerlangan akademik dan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat.