Bahagian Pengurusan Akademik
Aras 1 , Bangunan Bestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sg. Besi, 57000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603-9051 3400 Samb. 3407/3473/3066/3071/3454 Faks: 603-9051 2567

Laman Web: https://bpa.upnm.edu.my/bpa/