1. Menyokong Polisi Kualiti Universiti

2. Menyelesaikan permasaalahan dalam masa 3 hari berkerja selepas menerima laporan (dengan menggunakan Borang Laporan)

3. Mesra dan Berpengetahuan