VISI

 

UPNM sihat dan sejahtera

 

MISI

 

Mewujudkan satu organisasi kesihatan yang boleh memberi rawatan perubatan dan pergigian yang optima, berkualiti dan berharmoni kepada semua warga UPNM