BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS KEPIMPINAN

(KETUA JABATAN & PENASIHATAN AKADEMIK)

TARIKH: 17 FEBRUARI 2022 (Khamis)

TEMPAT: PUSAT MARIN, UPNM