Penulis :Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data Khamis, 08 Apr 2021

UPNM, 25 & 26 Mac 2021 - Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (PJKPD) dan Pusat Islam telah berjaya menganjurkan Kursus Audit Dalam Bagi Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah (MS 1900:2014) yang bertempat di Bilik Latihan Utama, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK), UPNM. Kursus selama dua hari ini, bertujuan memberikan latihan kepada Auditor Dalaman MS 1900:2014 tentang tatacara pengendalian audit mengikut piawaian Syariah.

 

 

Kursus dimulakan dengan ucapan selamat datang kepada peserta-peserta oleh Lt Kol (Ust) Dr. Hj. Daud bin Mohamed Salleh (Bersara) selaku Pengarah Pusat Islam UPNM, telah membuka tirai kursus dengan memfokuskan kepada kepentingan mengaudit yang mematuhi Syariah dan menyampaikan harapan beliau agar kursus tersebut berlangsung dengan jayanya. Penerangan terperinci diberikan oleh tetamu jemputan iaitu Ustaz Idrus bin Ali serta penyelarasan penggunaan Manual Kualiti yang berlandaskan Syariah.

Seterusnya, penekanan tertumpu kepada Piawaian Syariah MS 9001:2015, pematuhan kepada klausa-klausa, etika juruaudit dalam menjalankan tugas, peranan auditor dalam pematuhan ISO, kaedah-kaedah pengauditan, hands-on kepada penyediaan senarai semak dan persediaan latihan, penyediaan laporan ketidakpatuhan dan laporan audit serta sesi latihan audit yang dijalankan secara berkumpulan diakhiri dengan perbincangan jawapan bersama Ustaz Idrus.

Pada penghujung kursus, peserta telah diberikan set Ujian Audit Dalam sebagai pengukur kepada keberkesanan kursus ini. Para peserta telah memberikan kerjasama dan komitmen yang amat baik sepanjang kursus berlangsung.

Penutup Kursus Audit Dalam Bagi Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah (MS 1900:2014) telah disempurnakan oleh YBhg. Prof. Madya Dr. Hj. Hasan Al-Banna bin Mohamed, Pengarah PJKPD dengan menyampaikan cenderahati kepada Ustaz Idrus bin Ali.

PJKPD berharap agar matlamat kursus ini tercapai dalam melahirkan auditor dalaman MS 1900: 2014 yang dapat menjalankan pemantauan dan pengukuran kecemerlangan organisasi melalui program audit dalaman berimpak tinggi dan dapat mencetuskan perubahan dan penambahbaikan kepada organisasi.

Kemaskini Terakhir : Khamis, 08 April 2021