Siri Penyelidikan UPNM merupakan dokumen penyelidikan geran jangka panjang dan jangka pendek yang diwasit dan diterbitkan.