Pejabat Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi)
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
57000 Kem Sungai Besi.
Tel : 603 9051 4547 / 762 2362 / 762 2375