PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR

(PENYELIDIKAN & INOVASI)

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia,

Aras Satu,

Bangunan Penyelidikan dan Inovasi,

Kem Sungai Besi,
57000 Kuala Lumpur.
Telefon: 03-9051 3400 samb 3085
Faks: 03-9051 3084