PROGRAM MOD PENYELIDIKAN

UPNM menawarkan 141 lapangan penyelidikan bagi program pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah untuk mod penyelidikan.

(Sila rujuk UPNM Postgraduate Prospectus 2022-2026 / Muka surat 33 hingga 40)

 

PROGRAM MOD KERJA KURSUS

UPNM menawarkan 8 program pengajian di peringkat Sarjana untuk mod kerja kursus.

(Sila rujuk UPNM Postgraduate Prospectus 2022-2026 / Muka surat 8 hingga 29)