Program-program yang ditawarkan di bawah Fakulti Kejuruteraan adalah seperti berikut:

  1. Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian (ZK 01)
  2. Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian (ZK 08)
  3. Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian (ZK 23)
  4. Sarjana Muda Penerbangan (ZK 61)

Maklumat Program